Det här kan vi hjälpa dig med

  • Gynekologisk mottagning
  • Blödningsrubbningar
  • Utebliven mens
  • Ultraljud
  • Framfall
  • Urininkontinens
  • Hormonrubbningar
  • Klimakteriebesvär
  • Utredning och behandling av cellförändringar
  • Fertilitetsutredningar/barnlöshetsutredningar

Vi har ett nära samarbete med Kvinnokliniken i Sundsvall och flera andra kliniker i landet.